Bring benefits to the community!

Origin

Nghiên cứu bởi Viện Y học bản địa Việt Nam - Tổ chức nghiên cứu khoa học y học bản địa uy tín tại Việt Nam

Ingredient

Nghiên cứu và chiết xuất từ thảo mộc bản địa Việt Nam, được nuôi trồng và thu hái tại vùng cao Tả Phìn Hồ và các vùng dược liệu đạt chuẩn khác

Value

Hiệu quả bền vững, an toàn & thân thiện con người. Các sản phẩm thương hiệu SAMAN đều được nghiên cứu và thực nghiệm lâm sàng bài bản bởi Viện Y học bản địa Việt Nam

Brand

SAMAN is a brand founded by Dr. Hoang Sam - a famous Man (Dao) ethnic scientist in the field of Vietnamese indigenous medicine research

News & Events